Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã: SBT) vừa công bố họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Nội dung là chủ trương sáp nhập và hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (Mã: BHS); phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

SBT de xuat sap nhap BHS - Anh 1

Cùng với chủ trương sáp nhập này, HĐQT SBT sẽ trình phương án kinh doanh sau sáp nhập; kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành; việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập và dự thảo Điều lệ sau sáp nhập...

SBT đề xuất sáp nhập Đường Biên Hòa, tỷ lệ 1:1,02. Như vậy, SBT dự kiến phát hành 303,83 triệu cổ phần để thực hiện hoán đổi 297,87 triệu cổ phần BHS. Sau khi hoán đổi, SBT sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ đường Biên Hòa.

Trước thương vụ này, ngành đường chứng kiến sự sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa và BHS, tỷ lệ 1:1. Sau sáp nhập, đường Ninh Hòa có tên mới là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

Sau sáp nhập, SBT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất niên độ 2017 - 2018 là 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,6 lần và 2,3 lần kế hoạch niên độ trước. Trong khi đó, kế hoạch cho BHS với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 4.688 tỷ đồng và 323 tỷ đồng.

Được biết, cả BHS và SBT đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC trong mảng mía đường.

SBT và BHS cũng là 2 doanh nghiệp có doanh thu từ mảng đường cao nhất trong ngành. Sau khi sáp nhập, doanh thu và lãi hợp nhất của BHS và SBT dự kiến khoảng 13.041 tỷ đồng và gần 998 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lãi sau thuế cao nhất trong nhóm doanh nghiệp mía đường niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thùy Vinh

Thùy Vinh