SBS đã phát hành thành công và thu về tiếp 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ từ đợt phát hành ngày 30/9 vừa qua.

CTCP chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, SBS đã phát hành thành công 200.000 TP cho tổ chức ngân hàng với giá phát hành là 1 triệu đồng/TP vào ngày 30/9 vừa qua, thu về tổng số tiền là 200 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 14,5%/năm, kỳ hạn 1 năm, tức ngày đáo hạn trái phiếu vào 30/9/2011. Trước đó, SBS cho biết đã phát hành thành công toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành ngày 22/9/2010 với kỳ hạn trái phiếu cũng là 1 năm, lãi suất 13%/năm cho tổ chức Ngân hàng nói trên. Được biết toàn bộ số tiền thu được, SBS sẽ sử dụng cho mục đích tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn như: Repo, Margin loan, cầm cố, ứng trước. H.Vân HOSE