Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) vừa công bố kết quả phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, tổng số lượng SBS dự kiến phát hành là 400.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Số vốn thu được dùng để tài trợ cho các khoản mục tài sản ngắn hạn (Repo, Margin loan, cầm cố, ứng trước). Kết quả, SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trên cho tổ chức ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 400 tỷ đồng. Ngày phát hành trái phiếu riêng lẻ là ngày 22/9/2010; trái phiếu đáo hạn ngày 22/9/2011. Trái phiếu phát hành riêng lẻ có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 13%/năm.