(ATPvietnam.com) -Sở GDCK TPHCM thông báo ngày 16/2/2011 sẽ đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SBS) vào giao dịch chính thức.

Theo đó, số lượng cổ phiếu SBS đưa vào giao dịch bổ sung là 16,66 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị chứng khoán niêm yết và giao dịch bổ sung là 166,6 tỷ đồng. Đây là số lượng cổ phiếu mà SBS đã phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 15.000 đồng/cp và 2,85 triệu cổ phiếu cổ phần cho CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín với giá 35.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ các đợt chào bán được dùng bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính nhằm đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, tái cấu trúc tình hình tài chính theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ tài chính. Thanh Loan