CTCK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa công bố BCTC Cty mẹ quý IV/2012 với lãi ròng hơn 2 tỉ đồng, trong khi lũy kế cả năm vẫn lỗ 127,56 tỉ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của Cty vẫn âm đến 245 tỉ đồng. Bảng báo cáo của SBS cho thấy, doanh thu các hoạt động của SBS trong quý IV/2012 cũng như của cả năm 2012 đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ hoạt động khác có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu khác quý IV đạt gần 17 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ, lũy kế cả năm đạt 75,73 tỉ đồng, tăng 54%.

Tuy nhiên, hiện là Cty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 1,761 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu âm trên 245 tỉ đồng. Do đó, nếu BCTC hợp nhất kiểm toán 2012 Cty vẫn chưa khắc phục được việc vốn chủ sở hữu âm thì bản án hủy niêm yết bắt buộc đối với SBS sẽ đến rất gần.