(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã chứng khoán: SBS) thông báo ngày 4/10/2010 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu.

Theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/9/2010. Công ty thực hiện phát hành 13.810.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sở hữu 71.420.000 cổ phần) theo tỷ lệ 3:1 với giá 15.000 đồng/cổ phần. Thời gian chuyển nhượng quyền là từ 18/10/2010 đến ngày 10/11/2010 và Thời gian nhận đăng ký mua là từ từ ngày 18/10/2010 đến ngày 12/11/2010. Được biết, trước đó , SBS đã bán thành công 2,85 triệu cổ phần cho CTCP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín với giá 35.000 đồng/cp, tổng số tiền thu từ đợt bán là 99,75 tỷ đồng. Được biết, số tiền thu được từ các đợt chào bán dự kiến là 312 tỷ đồng được dùng bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính nhằm đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động nghiệp vụ, tái cấu trúc tình hình tài chính theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ tài chính. Bản cáo bạch phát hành thêm Hoài Nam