TTO - Lần đầu tiên một nhóm phụ nữ ở Saudi Arabia thực hiện chiến dịch vận động chính phủ nước này cho phép họ được lái xe.