TS. Phạm Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện công nghệ vũ trụ cho biết hiện Viện này đang chuẩn bị thực hiện dự án vệ tinh nhỏ quan sát trái đất. Đây là một dự án chuyển giao công nghệ và có thể đưa nhanh vào ứng dụng phục vụ kinh tế xã hội.