NDĐT – Bộ Công thương vừa cho biết, tốc độ tăng xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2014 cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, khiến cán cân thương mại của Việt Nam trong sáu tháng qua tiếp tục xuất siêu khoảng 1,32 tỷ USD.

Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2014.

Báo cáo của Bộ Công thương cho biết, trong sáu tháng đầu năm năm 2014, tuy kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn đạt kết quả tăng trưởng khá. Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng của nhập khẩu, cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu.

Cụ thể: Tổng kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 70,88 tỷ USD, tăng khoảng gần 15% so với năm 2013, tương đương với 9,19 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 32,5%, ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng 11,5%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 61,7% ước đạt 43,756 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2013.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu sáu tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng hơn 69 tỷ USD, tăng khoảng 11% so với năm 2013, tương đương với 6,885 tỷ USD. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước ước đạt hơn 30 tỷ USD, chiếm 43,5% tổng KNNK, tăng hơn 10%; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 39 tỷ USD, chiếm 56,5%, tăng 11,6% so với năm 2013.

XUÂN BÁCH