Nếu nhìn vào những con số thống kê của năm 2007 có thể thấy, nền kinh tế nước ta đã bắt đầu bắt nhịp trong “sân chơi chung”. Tuy nhiên…