Sau nhiều lần cắt giảm vừa qua, lần đầu tiên lãi suất huy động tại VPBank tăng mạnh trở lại...