(TNO) UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng xem xét kết quả chính thức về hồ sơ nghiệm thu công trình cầu Thủ Thiêm để có thể tổ chức thông xe công trình vào ngày 10.1.2008.