(GD&TĐ)-Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

(GD&TĐ)-Bộ Giao thông vận tải vừa quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Sẽ thanh tra việc sử dụng vỉa hè, lòng đường tại Hà Nội và TPHCM (ảnh MH)

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra tại Hà Nội trong tháng 4, tháng 5/2012, tại TP HCM: Tháng 5, tháng 6/2012

Nội dung sẽ thanh tra việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác liên quan đến quản lý, sử dụng đường đô thị (trong đó có quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố…); công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; công tác quản lý của UBND các cấp, Sở GTVT, Sở Xây dựng đối với lòng đường, vỉa hè; thủ tục cấp phép, tổ chức thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố; việc chấp hành các quy định trong việc khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố làm nơi trông giữ xe đạp…

Tại Hà Nội, đối tượng thanh tra là: Sở GTVT, UBND quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, UBND các phường Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) và một số DN khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố. Tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng thanh tra là Sở GTVT, UBND quận 1, quận 5 và DN khai thác sử dụng lòng đường, hè phố, UBND phường do Trưởng đoàn lựa chọn xác suất (mỗi quận 2 phường).

Ở TP HCM, đoàn sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường tại địa bàn quận 1 và quận 5. Trong đó, sẽ chỉ định thanh tra hai phường tại mỗi quận. Đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra một số doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vỉa hè, lòng đường.

Phương Nguyên

,