(ĐTCK) CTCP In sách giáo khoa TP HCM (SAP - HNX)thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị.

Theo đó, SAP sẽ phát hành thêm 1.544.381 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,2. Sau khi phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 12,87 tỷ đồng lên 28,31 tỷ đồng.

Công ty cho biết, nếu tình hình thị trường không thuận lợi, việc huy động tăng vốn điều lệ của Công ty không thành công thì HĐQT được quyền chọn phương án khác như vay vốn Ngân hàng hoặc vay các đối tượng khác nhưng lãi suất tối đa bằng 1,5 lần lãi suất Ngân hàng tại thời điểm vay hoặc thuê tài chính.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 Công ty đã thông qua tại ĐHCĐ với tổng doanh thu 13 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,73 tỷ đồng và trả cổ tức 10%. Năm 2011, SAP đạt 34,93 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 830 triệu đồng và tỷ lệ chia cổ tức 5%.

T.Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã