(Dân Việt) - Ngày 30.9, Ông Quách Việt Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: UBND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất phương án sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề thành một với tên gọi Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên, giao cho các Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thiết lập đề án để triển khai thực hiện.

Các huyện, thành phố cũng thiết lập đề án riêng theo tình hình thực tế của địa phương để bắt đầu thực hiện từ năm 2012.

Theo nhận định chung, hiện nay cơ chế hoạt động của nhiều trung tâm dạy nghề cũng như trung tâm giáo dục thường xuyên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều trung tâm chỉ duy trì trong tình trạng cầm chừng, gây lãng phí. Theo đó, việc hợp nhất hai trung tâm này thành một là cần thiết.

Sao Khuê