Tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương, khi có khoảng 436 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do nổ khí.