(VnMedia) - Ngày 9/10/2010 tới, Đại hội thành lập Hiệp hội internet Việt Nam chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là một sự kiện trong chuỗi các sự kiện kỉ niệm 13 năm internet có mặt tại Việt Nam.

Hiệp hội Internet Việt Nam được thành lập nhằm góp phần năng cao hơn nữa chất lượng của sống cho người dân, đưa Internet đến vùng xâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Hiệp hội Internet Việt Nam (viết tắt là V.I.A) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện, không vụ lợi; tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam cùng hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet trên phạm vi cả nước. Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên, nâng cao công nghệ, chất lượng, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển các dịch vụ Internet tại Việt Nam từng bước đáp ứng được công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Sự thành lập của Hiệp hội Internet Việt Nam cũng được kì vọng là chiếc cầu nối, là thành tố quan trọng trong hoạt động xúc tiến, hỗ trợ của mối quan hệ: Chính quyền, doanh nghiệp và xã hội. Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hiệp hôịlà đưa ra những đề xuất, góp ý và phản biện các chính sách phát triển Internet của cơ quan quản lý, nhằm góp phần năng cao hơn nữa chất lượng của sống cho người dân, đưa Internet đến vùng xâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Hiệp hội Internet Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, tập trung, quyết định theo đa số và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để bắt đầu cho việc hướng tới thành lập hiệp hội internet Việt Nam, Ban vận động thành lập hiệp hội internet Việt Nam gồm 12 thành viên đã nhận được quyết định thành lập của Bộ thông tin và truyền thông. Đến ngày 23/6/2010, quyết định cho phép thành lập Hiệp hội internet Việt nam đã được ban hành. Ngay sau đó, Ban vận động đã tích cực triển khai công việc chuẩn bị để hướng tới kì đại hội quan trọng này. Dự kiến, tham dự Đại hội thành lập Hiệp hội có Đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, các đại biểu thuộc các tổ chức đã có đơn xin gia nhập Hiệp hội. Hiền Mai