Tin từ Bộ Xây dựng cho biết trên địa bàn cả nước đang tiếp tục triển khai 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 61.290 căn hộ), 63 dự án nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp (quy mô khoảng 69.300 căn hộ).

Nhìn lại năm 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 13 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô xây dựng khoảng 6.164 căn hộ), 20 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (với quy mô khoảng 8.273 căn hộ).

Sap co them 61.290 can ho nha o xa hoi cho nguoi thu nhap thap - Anh 1

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Hà Nội.

Tính đến nay, đã hoàn thành đầu tư xây dựng 51 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 25.850 căn hộ), 84 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (quy mô khoảng 28.550 căn hộ).

Bên cạnh đó, ở chương trình nhà ở sinh viên, đến cuối năm 2015 đã có 85/95 dự án được đưa vào bàn giao và sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 220.000 sinh viên; 10 dự án đang trong giai đoạn xong phần thô. Số lượng học sinh, sinh viên đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân khoảng 80%.

Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, đã có khoảng 780 nghìn căn nhà ở xã hội được đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng trên 3 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách.

Giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đạt 59%

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho biết, ở gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, tốc độ giải ngân tăng mạnh. Tính đến hết năm 2015, tổng số tiền đã cam kết là: 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%).

Thực tế qua 3 năm triển khai, Bộ Xây dựng khẳng định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia theo tinh thần các Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2013 và số 61/NQ-CP năm 2014 là hoàn toàn đúng đắn; vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực, vừa đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn, với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ dành cho người nghèo, người thu nhập thấp đô thị.

Lan Hương