Hanoinet-Theo Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, trong vòng 2-3 tháng tới, sẽ có thêm khoảng 5 sàn giao dịch vàng đi vào hoạt động, cho phép nhà đầu tư thêm nhiều lựa chọn.