Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM (HNX: SAP):

* File đính kèm