(NDHMoney) Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (mã FDC - HOSE) vừa báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Sao Phương Nam.

Kể từ ngày 15/1, sau khi mua vào 1,4 triệu cổ phiếu FDC, nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại FDC lên 2,45 triệu cổ phiếu, tương đương với 11,54% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Sao Phương Nam đã chính thức trở thành cổ đông lớn của FDC.

Trước khi giao dịch, tổ chức này mới chỉ nắm 1,05 triệu cổ phiếu, tương đương với 4,94% tổng số cổ phiếu FDC đang lưu hành.

Được biết, Sao Phương Nam là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp: đầu tư xây dựng khu thương mại, siêu thịm nhà ở; kinh doanh nhà; quản lý bất động sản,...

Đầu tháng 12/2012, FDC đã công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2011 với tỷ lệ 3% và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2%. Tổng số cổ phiếu phát hành là trên 1 triệu cổ phiếu và giá trị phát hành là 10.113.650 cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/12.

FDC cho biết, nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011. Nguồn vốn phát hành cỏ phiếu tăng vốn điều lệ, công ty lấy từ quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính thời nhất tính đến thời điểm cuối tháng 12.