Không có mặt Can Đình Đình – nữ diễn viên khả ái trong Hà Nội. Hà Nội như các báo loan tin trước đây, nhưng không vì thế mà LHP tới đây (kéo dài từ 21-24/11) kém phần rôm rả.