(AutoNet)- Xế hộp" với một ngôi sao hip-hop không đơn giản chỉ là phương tiện di chuyển, mà hơn tất cả, nó được coi là biểu tượng của đẳng cấp.