24H.COM.VN - Đôi khi chính bản thân họ đã quên mình nói gì, nhưng những người hâm mộ thì không bao giờ quên...