Trong phiên làm việc sáng ngày 2/4, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang nay, Quoc hoi tien hanh bau Chu tich nuoc moi - Anh 1

Ông Trần Đại Quang

Sáng 2/4, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi nhậm chức.

Theo tờ trình số 1085 về nhân sự trình Quốc hội bầu Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị , Đại tướng, Bộ trưởng Công an được giới thiệu vào vị trí này.

Tờ trình cũng sơ lược tiểu sử của ông Trần Đại Quang. Ông Quang sinh ngày 12/10/1956, quê Ninh Bình, là GS. TS luật học.

Ông đã có 40 năm công tác trong ngành công an. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa X đến khóa XII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII.

Năm 2011 ông được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 29/12/2012, ông Trần Đại Quang được Chủ tịch nước trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Cùng với 18 vị Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, ông Quang cũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

MẠNH NGUYỄN