Theo kế hoạch, sáng nay (1/11), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.

Sang nay, Quoc hoi thao luan ve ke hoach dau tu cong - Anh 1

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV , theo kế hoạch, sáng nay (1/11), Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư đọc báo cáo về Kế hoạch Tài chính 5 năm; mục tiêu, định hướng huy động sử dụng vốn vay và quản lý nợ công, giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.

Sau khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về những báo cáo trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ phát biểu giải trình những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày.