Từ 6g sáng nay, 13-11, tại hai đầu phà Thủ Thiêm đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài đến hết giờ cao điểm vẫn chưa giảm.