Cười là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần nhưng nếu cứ cười không lý do thì lại cần liều thuốc thích hợp.

Giường ngủ là một vật dụng thần kỳ khi nằm lên đó, nó có thể nhắc ta nhớ ra rất nhiều việc chưa làm.

Nhiều người cho rằng không khí là miễn phí, họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó khi bóc một gói bim bim.

Cũng lại nhiều người ví von chiếc áo ngực phụ nữ như gói bim bim, khi mở ra thì chỉ có chút xíu bên trong.

Phụ nữ thực sự cần sự giúp đỡ khi trong tình trạng đợi sơn móng chân, móng tay khô