(HNM) - Theo Vụ Khoa học, Công nghệ (Bộ NN&PTNT) hiện nay cả nước mới chỉ có 5% diện tích trồng rau cả nước áp dụng quy trình sản xuất an toàn; 80% nước tưới cho rau là nước mặt, chưa qua kiểm nghiệm, khẳng định chất lượng; 60% diện tích trồng rau hiện vẫn sử dụng phân hữu cơ...