Tập đoàn Cyberdyne Nhật vừa công bố sẽ thành lập nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất hàng loạt cấu trúc người máy, đính dọc theo cơ thể người, tạo cho người mang một sức mạnh vượt trội.