Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội chợ-Triển lãm Nông nghiệp quốc tế - AgroViet 2016 đã diễn ra tọa đàm “Nông nghiệp hữu cơ - Giải pháp cho nông sản thực phẩm sạch”.

San xuat nong nghiep huu co con nhieu han che - Anh 1

Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, phương thức sản xuất hữu cơ hiện nay ở nước ta đang trên đà phát triển tốt. Nếu như năm 2010, cả nước chỉ có 21.000 ha sản xuất hữu cơ thì đến nay đã tăng lên trên 43.000 ha, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Hà Nam, Lâm Đồng… Đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ nông sản hữu cơ cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ngày càng cao với giá cao gấp 3-4 lần nông sản thông thường.

Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún và có nhiều vấn đề cần khắc phục. Thời gian qua các bộ, ngành tham mưu chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, nhận biết của cộng đồng còn hạn chế về quá trình sản xuất và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Ngoài ra, việc ban hành các văn bản hướng dẫn cho sản xuất hữu cơ như tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định khác cho sản xuất hữu cơ, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm ở các địa phương còn rất hạn chế.

Đáng chú ý, hiện nay chúng ta chưa có cơ chế và quy định cụ thể cho việc hình thành các tổ chức chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Do vậy, chưa có tổ chức nào cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm hữu cơ, ngoại trừ việc triển khai áp dụng PGS mới được khởi đầu chuyển tiếp từ dự án ADDA cùng với sự tham gia của người sản xuất, người tiêu dùng, thương nhân, NGOs, Hội Nông dân Việt Nam… Đây cũng là trở ngại lớn cho phát triển sản phẩm hữu cơ ở nước ta.

Theo PGS. TS Lê Văn Hưng (Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam), để phát triển nông nghiệp hữu cơ, các địa phương cần dành quỹ đất để phát triển các vùng chuyên canh hữu cơ với các sản phẩm thế mạnh, đồng thời có chính sách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất về đất đai, đầu tư các cơ sở chế biến...

PGS. TS Lê Văn Hưng cũng cho rằng, các bộ, ngành cần sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cho sản xuất hữu cơ (tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định chung về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát sản xuất và chứng nhận, nhãn hàng hóa hữu cơ...) phù hợp với điều kiện Việt Nam và hài hòa với quốc tế. Đồng thời thiết lập hệ thống công nhận và chứng nhận, giám sát cho sản phẩm hữu cơ ở nước ta.

Ngoài ra, đầu tư cho các nhà khoa học đầu tư nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển sản xuất hữu cơ, xác định sản xuất, chế biến hữu cơ là công nghệ cao của khoa học, trong đó có việc xác định và phát triển sản phẩm chủ lực, thế mạnh cho nhu cầu xuất khẩu hàng hóa nông sản hữu cơ Việt Nam.

Đỗ Hương