- Khép lại năm 2010, sản xuất lâm nghiệp được đánh giá là có nhiều thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng, sản xuất lâm nghiệp năm 2010 vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo thống kê của ngành lâm nghiệp, trong năm 2010, hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch rừng có nhiều thuận lợi. Một số chính sách phát triển lâm nghiệp được ban hành kịp thời đã khuyến khích người dân và các chủ dự án mở rộng đầu tư sản xuất. Diện tích rừng trồng tập trung năm 2010 ước tính đạt 252,5 nghìn ha, tăng 3,9% so với năm 2009. Một số địa phương có diện tích rừng trồng mới tập trung đạt cao là: Hà Giang 15,5 nghìn ha; Tuyên Quang 15,5 nghìn ha; Yên Bái 14 nghìn ha; Thanh Hóa 15,3 nghìn ha; Nghệ An 14,1 nghìn ha; Quảng Nam 10,5 nghìn ha. Sản lượng gỗ khai thác năm 2010 ước tính đạt 4042,6 nghìn m3, tăng 7,3% so với năm trước. Những địa phương có sản lượng gỗ khai thác lớn là: Phú Thọ 243,5 nghìn m3; Bình Định 208 nghìn m3; Yên Bái 200,1 nghìn m3; Quảng Nam 189 nghìn m3; Hòa Bình 139,4 nghìn m3; Quảng Bình 104 nghìn m3; Tuyên Quang 117,6 nghìn m3; Hà Giang 72,9 nghìn m3. Cũng trong năm 2010, diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng năm 2010 đạt 1085,3 nghìn ha, tăng 5,2% so với năm 2009; diện tích rừng được chăm sóc 507,8 nghìn ha, tăng 4,5%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 181,5 triệu cây, tăng 0,6%. Đối với công tác bảo vệ rừng và tuyên truyền phòng chống cháy rừng luôn được các địa phương quan tâm và tổ chức triển khai đến các thôn, bản. Tuy nhiên, do thời tiết đầu năm khô hạn kéo dài nên hiện tượng cháy rừng vẫn xảy ra tại một số địa phương. Tổng diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá năm 2010 là 7781 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy 6723 ha; diện tích rừng bị chặt phá 1058 ha. Các địa phương có diện tích rừng bị cháy nhiều là: Hà Giang 842 ha; Lào Cai 795,5 ha; Yên Bái 740,5 ha; Sơn La 663 ha; Cao Bằng 232,3 ha; Quảng Trị 180 ha; Kom Tum 171 ha; Đồng Tháp 130,4 ha; Nghệ An 115,3 ha. Bước sang năm 2011, để tiếp tục đà tăng trưởng, ngành lâm nghiệp đã có những phương hướng mới cho phát triển sản xuất, như tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng cây, đặc biệt là với những cây lâu năm. Đồng thời, phát triển cây công nghiệp, chế biến lâm sản… Mong rằng với những nỗ lực không ngừng, ngành lâm nghiệp trên địa bàn cả nước sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.