ND - Anh Nguyễn Quang Thạch và cộng sự thuộc Viện Sinh học nông nghiệp (Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội) đã nghiên cứu hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống khoai tây sạch bệnh bắt nguồn từ nuôi cấy mô ứng dụng nuôi trồng ở miền bắc.

Các nhà khoa học đã phối hợp biện pháp xử lý nhiệt và nuôi cấy meristem thích hợp cho việc tẩy sạch vi-rút cho cây, biện pháp lục hóa và xác định vật liệu đóng gói thích hợp trong bảo quản củ invitro, tạo cây nuôi cấy mô có diện tích lá lớn, sức sinh trưởng mạnh, thuận lợi cho việc ra cây và tạo củ invitro. Lần đầu ở nước ta đã hình thành hệ thống sản xuất khoai tây giống chất lượng cao ở quy mô lớn. Ưu điểm của công nghệ nói trên, giá thành củ giống sản xuất trong nước chỉ bằng 1/2 giá nhập khẩu, sản phẩm tạo ra đạt tiêu chuẩn trong nước.