Ngày 24/11 tại Hà Nội, 32 sản phẩm của 22 doanh nghiệp, đơn vị đạt các tiêu chí đã được Ban tổ chức cuộc thi trao danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam”.

'San pham Vang chan nuoi gia cam Viet Nam' vinh danh 32 san pham - Anh 1

Trước đó, được sự đồng ý của Bộ NN-PTNT, Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam” lần thứ 1 do Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát động vào tháng 5/2016. Mục tiêu nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi gia cầm trong cả nước nhằm hưởng ứng phong trào thi đua toàn ngành Nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu gắn xây dựng nông thôn mới.

Trong tổng số gần 200 sản phẩm của hơn 70 doanh nghiệp, đơn vị gửi hồ sơ tham dự, Ban tổ chức đã lựa chọn được 19 sản phẩm giống, 7 sản phẩm thức ăn, 6 sản phẩm văcxin, thuốc thú y, thiết bị chuồng trại để trao bằng khen, cúp vàng và chứng nhận.

'San pham Vang chan nuoi gia cam Viet Nam' vinh danh 32 san pham - Anh 2

'San pham Vang chan nuoi gia cam Viet Nam' vinh danh 32 san pham - Anh 3