Với một máy tính có kết nối Internet, học sinh đã có thể tự ôn luyện được 8 môn học của bậc THPT (toán, lý, hóa, tiếng Anh, văn, sử, địa, sinh) qua trang www.onthi.com. Đây là sản phẩm của nhóm Bảo Tiến mang đến dự thi "Trí tuệ Việt Nam 2007".