Tuần lễ thời trang đồ tắm Salinas 2009 đang thực sự làm nóng cả sàn catwalk Rio de Janeiro, Brazil với những trang phục gợi cảm và hấp dẫn.