Tuấn đưa bạn "chát" là cháu H. (15 tuổi) đến nhà bạn mình chơi. Bạn đi vắng, Tuấn đã bắt cháu H. phải cho quan hệ tình dục. Cháu H. chống cự, Tuấn dọa nếu không nghe sẽ gọi điện cho đông bạn bè đến làm hại. Vì sợ hãi, cháu H. đã buộc phải nghe lời Tuấn.