Tại cuộc họp cổ đông thường niên vừa qua, Giám đốc điều hành hãng chế tạo điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics Co., ông Yun Jong-yong cho biết hãng quyết định điều chỉnh giảm dự báo về doanh số bán trong năm nay do lo ngại về tình trạng bấp bênh của kinh tế thế giới.