(NLĐ)- Công ty Điện tử Samsung vừa công bố đầu tư 5.400 tỉ won cho việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị liên quan đến dự án quản trị doanh nghiệp xanh đến năm 2013 với mục tiêu thân thiện với môi trường.

Số tiền này bao gồm 3.100 tỉ won cho việc phát triển các sản phẩm xanh và 2.300 tỉ won cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng và xanh hóa các thiết bị sản xuất. Mục tiêu của dự án là giảm 50% lượng khí thải nhà kính từ sản xuất và giảm 84 triệu tấn khí thải gián tiếp gây hiệu ứng nhà kính từ các sản phẩm, bảo đảm 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường và vượt tiêu chuẩn xanh toàn cầu, chia sẻ mối quan tâm về môi trường đối với các đại lý và đối tác kinh doanh.