Những hình ảnh rất sống động về đời thường ở Sài Gòn năm 1969-1970 do cựu binh Mỹ David Staszak thực hiện.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 1

Ngã ba Đồng Khánh (Trần Hưng Đạo B) - Phù Đổng Thiên Vương, Sài Gòn năm 1969.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 2

Rạp Lê Ngọc trên đường Nguyễn Cư Trinh.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 3

Đường Nguyễn Huệ cạnh góc Phạm Đình Hổ (Ngô Đức Kế).

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 4

Anh cháng người Ấn ở ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Thất Thiệp.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 5

Ngã tư Nguyễn Duy Dương - Hồng Bàng.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 6

Bến Bạch Đằng.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 7

Những con tàu trên sông Sài Gòn, khu vực Bến Bạch Đằng.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 8

Nhà thờ Đức Bà.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 9

Nhà thờ Đức Bà.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 10

Nhà thờ Đức Bà.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 11

Nhà thờ Đức Bà.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 12

Khu Chợ Cũ đường Hàm Nghi.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 13

Quầy thực phẩm - tạp hóa ở Chợ Cũ.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 14

Một góc Chợ Cũ.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 15

Trẻ em Sài Gòn.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 16

Khu nhà mồ của nhà bác học Trương Vĩnh Ký trên đường Trần Hưng Đạo.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 17

Thầy bói và người bán rong trong Lăng Ông Bà Chiểu.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 18

Thầy bói trong Lăng Ông.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 19

Thầy bói trong Lăng Ông.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 20

Một góc Lăng Ông với bức phù điêu Long mã.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 21

Đền Kỷ Niệm ở Thảo Cầm Viên.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 22

Đền Kỷ Niệm ở Thảo Cầm Viên.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 23

Bên trong Viện Bảo tàng ở Thảo Cầm Viên.

Sai Gon nam 1969 trong anh mau cua cuu binh My (1) - Anh 24

Bên trong Viện Bảo tàng ở Thảo Cầm Viên.