Sacombank sẽ đầu tư thông qua hình thức mua cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Ôtô Trường Hải...