(HNMĐT) -  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa triển khai loại hình sản phẩm dịch vụ mới có tên gọi “Dịch vụ giữ hộ tài liệu quan trọng”.