Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có đề xuất mức xử lý vi phạm về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự thảo của Bộ KH&ĐT chỉ rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người lợi dụng chức vụ quyền hạn, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh, có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, không thực thi công vụ theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ở chiều ngược lại, Dự thảo của Bộ KH&ĐT cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

"Sach nhieu" doanh nghiep se bi truy cuu trach nhiem hinh su - Anh 1

Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế , xã hội, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới khoa học công nghệ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật...

Tại dự thảo Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề xuất Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp được hỗ trợ đào tạo miễn phí về khởi sự kinh doanh trong vòng 1 năm kể từ ngày có phương án sản xuất kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; hỗ trợ khai thác thông tin và đăng tải thông tin giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp không bị thanh tra, kiểm tra trong vòng 1 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngoài những hỗ trợ trên, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do cơ quan chủ trì chương trình lựa chọn được hỗ trợ tư vấn, lập hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp; hỗ trợ 50 triệu đồng khi đăng ký thành công một bằng sáng chế trong nước hoặc quốc tế; ưu tiên phân luồng xanh khi làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đào tạo khi chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia một khóa đào tạo khởi nghiệp chuyên sâu do cơ quan chủ trì chương trình lựa chọn (Mỗi doanh nghiệp chỉ nhận được hỗ trợ này một lần); hỗ trợ một phần kinh phí quầy trưng bày sản phẩm khi tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế cho khởi nghiệp; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài; ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo, các khoản đầu tư góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân khi đầu tư tăng vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại doanh nghiệp không quá 30%. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của các nhà đầu tư được miễn thuế trong trường hợp: Đầu tư tại thời điểm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa có lợi nhuận tính thuế; thời gian đầu tư trên 2 năm; chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

VĂN HUY