(CATP) Sau vụ “rinh” két sắt của tiệm vàng Thanh Kim Hương với tổng tài sản khoảng 4 tỷ đồng, nhóm “phù thủy” đã chia nhau và tản đi khắp nơi. Điều này gây không ít khó khăn cho CA trong việc điều tra, truy xét.