KTĐT - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có quyết định rút số đăng ký một số loại thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam. Đó là thuốc Dormicum 7,5mg, SĐK: 5531 - 08 do F. Hoffmann - La Roche, Thụy Sĩ sản xuất và đăng ký, do có thay đổi nhà sản xuất và Công ty F. Hoffmann - La Roche không tiếp tục bán thuốc này vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, bốn loại thuốc khác cũng bị rút số đăng kýdo các thuốc này không được tiếp tục đưa vào thị trường Việt Nam vì lý do thương mại. Hải Lý