(VTC News) - Người đàn ông Trung Quốc phát hiện ra con trăn dài hàng mét quấn trong gầm xe của mình sau đó cùng một số người khác hợp lực gỡ con trăn "kh ng" ra.

Xem Clip:

Nguồn: Youtube

An Nhiên