(Kiến Thức) - Phòng CSPCTP về môi trường công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, phát hiện điểm tập kết nguyên liệu nhập lậu để làm bánh tại cửa khẩu Tân Thanh.

Vương Long/ANTV