Gắn trách nhiệm với lợi ích của người dân là cách mà Campuchia đã và đang áp dụng để khôi phục rừng đước, cải tạo môi trường và biến nó thành sản phẩm du lịch hiệu quả.

Ở Campuchia có khoảng 20.000 ha rừng đước, tập trung ở tỉnh Koh Kong, một địa phương ven biển giáp với Thái Lan. 15 năm trước, rừng đước ở Koh Kong bị xơ xác do chặt phá nhưng nay đã hồi sinh rất mạnh mẽ, mang lại cuộc sống mới cho người dân địa phương.