Khách du lịch mê li trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa cúc tây Mêhicô tại một công viên ở Tachikawa, ngoại ô Tokyo (Nhật Bản).

-

THX-TTXVN