Trong một lần đùa nghịch, một người đàn ông họ Vân ở huyện Vĩnh Tế thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, đã đưa điếu thuốc lá mình đang hút vào miệng con rùa ông nuôi và rất ngạc nhiên khi thấy con vật biết hút thuốc.